Zásady ochrany osobných údajov

Spoločnosť Studio ReMar EU s. r. o. (ďalej „Prevádzkovateľ“) zhromažďuje, spracováva a používa osobné údaje v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 z 27.04.2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a robí všetko potrebné tak, aby zabezpečila súlad s týmito právnymi predpismi.

Základné informácie pre Vás ako dotknutú osobu

Pokiaľ používate našu webovú stránku a využívate naše služby, spracovávame Vaše osobné údaje. Ako dotknutá osoba máte právo na nasledovné informácie o nás a o tom, ako s Vašimi údajmi nakladáme.

Totožnosť a kontaktné údaje prevádzkovateľa

Prevádzkovateľom stránky https://www.studioremar.sk je spoločnosť Studio ReMar EU, s.r.o., so sídlom Panónska cesta 4, 851 01 Bratislava, IČO: 47 771 038. Kontaktný e-mail prevádzkovateľa: info@studioremar.sk. Prevádzkovateľ je v zmysle Nariadenia osoba, ktorá určí účely a prostriedky spracúvania osobných údajov.

Účely spracúvania, právne základy spracúvania, doba uchovávania OÚ

Účely spracúvania, právne základy spracúvania, doba uchovávania OÚ Vami poskytnuté osobné údaje sú spracúvané na rôzne účely a to nasledovne:

a) pre účely tvorby cenových ponúk a dopyty z webových formulárov. Oprávnený záujem(čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia)/ Vaše osobné údaje potrebujeme, aby sme mohli spracúvať a vybavovať Vaše dopyty. Pre účel spracúvania zasielanie cenových ponúk, tieto údaje spracúvame iba po dobu kým máme od Vás na to udelený súhlas. Po odvolaní Vášho súhlasu sme povinní bezodkladne, najneskôr do jedného mesiaca od odvolania súhlasu, všetky Vaše osobné údaje spracúvané na daný účel vymazať.

b) za účelom vybavenia objednávky, t.j. potvrdenie objednávky, vystavenie daňového dokladu faktúry, doručenie tovaru, prijatie úhrady za náš tovar, reklamácie. Právny základom takéhoto spracúvania osobných údajov je plnenie povinností, ktoré nám vyplývajú z kúpnej zmluvy uzavretej s Vami. Osobné údaje, ktoré o Vás spracúvame: meno, priezvisko, bydlisko, e-mailová adresa, fakturačná adresa, adresa dodania, kontaktné telefónne číslo. Oprávnený záujem(čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na plnenie zmluvy. Ak je účelom spracúvania vybavenie Vašej objednávky, tieto údaje aktívne spracúvame len do vybavenia Vašej objednávky. Následne sú archivované pre prípad daňovej kontroly po dobu maximálne 10 rokov od uskutočnenia zdaniteľného plnenia. Oprávnenie spracúvať osobné údaje je dané v prípade ak je to nevyhnutné na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov

c) v prípade súhlasu so zasielaním reklamných informácii za účelom propagácie internetového obchodu Studioremar.sk a jeho produktov je účelom spracúvania propagovanie nás, našej webstránky a ponúkaného tovaru. Právnym základom je opäť Váš súhlas, ktorý môžete kedykoľvek odvolať. Osobné údaje, ktoré o Vás spracúvame: e-mailová adresa, IP adresa, webové logy a cookies.

d) na spravovanie našej webstránky a na zlepšovanie našich služieb a prevádzky. Na našich webstránkach využívame súbory cookie a ďalšie podobné technológie, aby sme Vám umožnili čo najlepšie užívať funkcie našich webstránok. Podrobné informácie o súboroch cookie a o možnosti ich vypnutia nájdete v Zásadách používania súborov cookie.

e) za účelom ochrany práv a majetku kamerovým systémom. Oprávnený záujem (čl. 6, ods. 1. písm. f) GDPR spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na účel oprávnených záujmov prevádzkovateľa – ochrana práv a majetku. Kamerový systém nachádzajúci sa v našom showroome. Zaznamenávanie týmto kamerovým systémom prebieha nepretržite 24 hodín, 7 dní v týždni, 365 dní v roku, pričom zaznamenávaný je len obraz a nie zvuková stopa. Prístup k
záznamom vyhotoveným kamerovým systémom majú len oprávnené osoby, ktoré boli poučené o právach dotknutých osôb a zákonom spôsobe spracúvania týchto osobných údajov. Všetky priestory monitorované kamerovým systémom našom showroome sú riadne označené. Tieto údaje spracúvame po dobu 14 dní.

Príjemcovia alebo kategórie príjemcov osobných údajov

Príjemcom je v zmysle Nariadenia každá osoba, ktorej poskytujeme Vaše osobné údaje. Robíme to vždy iba vtedy, keď nám to dovoľujú práve predpisy a keď to je nevyhnutné na kvalitné poskytovanie služieb pre Vás. V súčasnosti prichádzajú do úvahy nasledovné kategórie príjemcov, ktorým môžu byť poskytované Vaše osobné údaje:

 1. administrátori, účtovníci a programátori, ktorí pracujú pre nás, ale formálne nie sú našimi zamestnancami.
 2. výrobca nábytku – DALNO Trade s.r.o
 3. dopravné firmy
 4. montážne firmy

Všetci príjemcovia sú zaviazaní dodržiavať právne predpisy za účelom ochrany Vašich osobných údajov. Príjemcovia tiež nesmú použiť osobné údaje na žiaden iný účel, ako je účel vymedzený vyššie. Po skončení účelu spracúvania Vaše údaje následne vymažeme. Takýto postup sú povinné dodržiavať aj osoby s nami spolupracujúce (t.j. príjemcovia Vašich osobných údajov).

Prenos údajov do tretích krajín

Prevádzkovateľ nemá v úmysle odovzdať osobné údaje do tretej krajiny (do krajiny mimo EU) alebo medzinárodnej organizácii.

Vaše práva

 1. Za podmienok stanovených v GDPR máte:
  • právo na prístup ku svojim osobným údajom podľa čl. 15 GDPR,
  • právo na opravu osobných údajov podľa čl. 16 GDPR, poprípade obmedzenie
   spracovania podľa čl. 18 GDPR.
  • právo na výmaz osobných údajov podľa čl. 17 GDPR.
  • právo podať námietku proti spracovávaniu podľa čl. 21 GDPR a
  • právo na prenesiteľnosť údajov podľa čl. 20 GDPR.
  • právo odvolať súhlas so spracovaním písomne alebo elektronicky na adresu alebo email
   správcu uvedený v čl. III týchto podmienok.
 2. Ďalej máte právo podať sťažnosť na Úrade pre ochranu osobných údajov v prípade, že sa domnievate, že bolo porušené Vaše právo na ochranu osobných údajov.

Súbory cookie

S cieľom zabezpečiť riadne fungovanie tejto webovej lokality ukladáme niekedy na vašom zariadení malé dátové súbory, tzv. cookie. Je to bežná prax väčšiny veľkých webových lokalít.

Čo sú súbory cookie?

Súbor cookie je malý textový súbor, ktorý webová lokalita ukladá vo vašom počítači alebo mobilnom zariadení pri jej prehliadaní. Vďaka tomuto súboru si webová lokalita na určitý čas uchováva informácie o vašich krokoch a preferenciách (ako sú prihlasovacie meno, jazyk, veľkosť písma a iné nastavenia zobrazovania), takže ich pri ďalšej návšteve lokality alebo prehliadaní jej jednotlivých stránok nemusíte opätovne uvádzať.

Ako používame súbory cookie?

Webstránky používajú súbory cookies na zapamätanie si použivateľských nastavení, pre lepšie prispôsobenie reklám záujmom návštevníkov a pre nevyhnutnú funkcionalitu webstránok.

Ako kontrolovať súbory cookie ?

Súbory cookie môžete kontrolovať alebo zmazať podľa uváženia – podrobnosti si pozrite na stránke aboutcookies.org. Môžete vymazať všetky súbory cookie uložené vo svojom počítači a väčšinu prehliadačov môžete nastaviť tak, aby ste im znemožnili ich ukladanie. V takomto prípade však pravdepodobne budete musieť pri každej návšteve webovej lokality manuálne upravovať niektoré nastavenia a niektoré služby a funkcie nebudú fungovať.

Ako odmietnuť používanie súborov cookie

Používanie súborov cookie je možné nastaviť pomocou Vášho internetového prehliadača. Väčšina prehliadačov súbory cookie automaticky prijíma už vo úvodnom nastavení.

Kontakt

Rada od odborníka je na nezaplatenie.

Ak rozmýšľate o rekonštrukcii celého bytu, konkrétnej izby či kuchyne, obráťte sa na nás s akoukoľvek otázkou. Poskytneme vám bezplatnú konzultáciu a pripravíme nezáväznú cenovú ponuku.  Adresa

  Studio ReMar EU, s.r.o.
  Panónska cesta 4
  851 04  Bratislava - Petržalka
  Slovensko

  Fakturačné údaje

  IČO: 47771038
  DIČ: 2024092741
  IČ DPH: SK2024092741
  Okr. súd Bratislava I, odd. Sro, vl.č. 98850/B

  Bankové spojenie

  Tatra Banka
  IBAN: SK0811000000002920913151

  Sociálne siete

  Späť hore